Sme tím prekladateľov, ktorí sa venujú prekladom a tlmočeniu v jazykových kombináciách nemčina - slovenčina, nemčina - čeština a slovenčina - čeština. Špecializujeme sa najmä na oblasti stavebníctva, priemyselných technológií, ekonómie a práva. Pracujeme s najmodernejšími CAT nástrojmi a zakladáme si na precíznosti, flexibilite a osobnom prístupe k svojim klientom.

Banner_NP

O nás

Mgr. Lukáš Pich

vystudoval obor překladatelství německého jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, kde absolvoval státní zkoušku z německého jazyka. Překladatelské a tlumočnické činnosti se věnoval již během studia, a to v České republice i v Německu a Rakousku. Je absolventem kurzu FTSK Germersheim der Johannes Gutenberg Universität Mainz pro překladatele a tlumočníky. Hodnotné zkušenosti nabyl také při půlročním pobytu v Berlíně, kde působil jako překladatel a tlumočník ve stavební firmě.

pich@nemeckepreklady.com
+420 773 575 870

Bc. Petra Pavlíková

sa prekladom a tlmočeniu venuje od roku 2012. Vyštudovala odbor financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, úspešne absolvovala odbornú štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka v odbore ekonomika a je držiteľkou Goethe-Zertifikat C1. Praktické znalosti cudzích jazykov nadobudla aj na stážach v inštitúciách Európskej únie a počas študijného pobytu na Fakulte translatológie, jazykovedy a kulturológie Univerzity J. Gutenberga v Mainzi.

pavlikova@nemeckepreklady.com
+421 902 144 567

Cenník

Preklady

Cena prekladov: od 10,90 EUR / normostrana. Minimálne účtovateľné množstvo je 1 normostrana (1 800 znakov vrátane medzier). Konečná kalkulácia prekladu závisí od náročnosti textu a termínu vyhotovenia.

Fakturujeme v eurách i v českých korunách.

Tlmočenie

Konzekutívne a sprievodné tlmočenie: 170 EUR/deň. EUR/deň. Cena za tlmočenie je orientačná a nezahŕňa cestovné náklady a diéty podľa platných predpisov. V prípade záujmu o presnú cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať. Nie sme platcami DPH.

Referencie

Apollo Service Agency, s.r.o. preklady AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o. preklad aukčného systému BAUHAUS k.s. preklady propagačných materiálov, návodov Česká kuželkářská asociace tlmočenie na konferencii, preklad smernice EXPO DATA spol. s r.o. preklad článkov o optice FINPO MB, s. r. o. tlmočenie na školení pre investičných poradcov FIRELAND FOODS KG preklad etikiet so zložením potravín GOLDEN GATES, s. r. o. tlmočenie na školení pre investičných poradcov HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. preklad technických dokumentov IMOS Brno, a.s. preklady a tlmočenie na stavbách nákupných centier Kerkosand spol. s r.o. tlmočenie na revízii BOZP, preklady posudkov a dokumentov OK mont - STM, spol. s r. o. tlmočenie na montáži v Nemecku PBS Turbo s.r.o. preklady interných dokumentov PRO – FACTOR preklad príručky pre zamestnancov, korešpondencia Rytectví Chrást s.r.o. tlmočenie na školení v Rakúsku TE Connectivity Ltd. preklady technických dokumentov Unisto AG preklad webových stránok a noriem Volkswagen AG preklad technickej špecifikácie ZOTT s. r. o. preklady propagačných materiálov, korešpondencie